Bekijk het gehele assortiment

Autisme webshop

Autisme (ASS), gepaard met een verstandelijke beperking, maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld. Veel mensen met autisme zijn over- of ondergevoelig voor zintuiglijke indrukken, hebben moeite zich te ontspannen en ondervinden problemen bij informatie verwerken en communiceren. 

Nenko levert al 35 jaar aangepast (sensorisch) speelgoed, snoezelmaterialen, snoezelruimtes en (leer)hulpmiddelen.
Ervaar autisme

Houd jij het vol tot het einde?

"Oké, naar het winkelcentrum. Gelukkig is mama er ook bij. De auto in, ik wil op mijn vaste plek. Mama, mag de muziek uit? Daar gaan we, dino mag mee. Mag ik je hand mama? Hoe gaat die deur vanzelf open? In dat speeltoestel ging ik vroeger ook met mijn zusje. Oh, het flitst.. foto's. Waarom is zijn schoenveter los? Wat zit er in haar tasjes? Geld, ze laat het vallen, raap het op. Ze slurpt, ik wil het niet horen. Wil je ook een ballon? Ze zijn mooi, maar ritselen, groen, blauw, rood, goud of glitters? Ho, ik ken deze geur, oma heeft deze parfum ook, of was het mijn juffrouw? Één, twee, drie, vier... ze kijken, waarom kijkt iedereen me aan? PRIKKELS... TE VEEL PRIKKELS. HELP."

Autismemaand

‘Een ode aan de passie en de sterke eigenschappen van mensen met autisme’.
 
'Leren leren’, het klinkt eenvoudig, maar het is voor veel mensen met autisme minder vanzelfsprekend. Mensen met autisme verwerken aangeboden informatie anders dan mensen zonder autisme, en dit moet ook nog eens op een efficiënte manier. Daarnaast is het generaliseren van vaardigheden vaak moeilijk, wordt er vaak op details gelet waardoor de grote lijn uit het oog verloren wordt en kunnen mensen met autisme afgeleid worden door prikkels waardoor ze het overzicht kwijtraken. Nenko biedt een assortiment met specifiek ontwikkelde producten voor deze doelgroep.
 
EENDOOSTAKEN
Eendoostaken zijn overzichtelijke & praktische taken; duidelijk in gebruik om mensen met autisme op diverse ontwikkelingsgebieden te stimuleren op een leuke & speelse manier. Er is een duidelijk begin en eind bij elke taak. De Eendoostaken zijn geschikt voor verschillende ontwikkelingsleeftijden. Door meerdere korte taken aan te bieden is het makkelijker om de concentratie langer vast te houden en zo meer resultaten te boeken op het gebied van ontwikkeling. Verder hebben we nog taken die fungeren als motivatietaak welke ook nog ingezet kunnen worden als beloning voor de geleverde inspanning bij taken die wat meer concentratie vragen.
 
TIME TIMERS & PICTOGRAMMEN
“Hoeveel tijd hebben we nog?” Is een veel gestelde vraag. Verstreken tijd is een abstract begrip, moeilijk te begrijpen en nog moeilijker te beheren. Maar het leren omgaan met tijd is voor velen de eerste stap naar zelfstandigheid. Het is daarom belangrijk het begrip verstreken tijd goed te begrijpen om efficiënt te leren omgaan met tijd. 

ACTIE PRODUCTEN AUTISME
Speciaal voor deze doelgroep hebben we een selectie gemaakt aan producten welke we voor een extra scherpe prijs aanbieden!
BLOG

Prikkelverwerking bij mensen met Autisme

Mensen met autisme verwerken informatie (prikkels) op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dit geldt nadrukkelijk voor informatie die binnenkomt via de zintuigen, ook wel genoemd: de zintuiglijke informatieverwerking, zintuiglijke prikkelverwerking of zintuiglijke waarneming.

Zintuiglijke waarneming en de verwerking van prikkels gaat via verschillende zintuigen. HorenZienRuikenVoelen en Proeven zijn de meest bekende waarnemingen vanuit de zintuigen. Naast deze vijf traditionele zintuigen zijn er echter nóg twee belangrijke zintuigen: het Vestibulaire systeem (evenwicht en oriëntatie) en het Proprioceptieve systeem (houding en bewegingsgevoel).

Veel mensen met autisme hebben te maken met sensorische over- of onder gevoeligheid. Hierdoor kunnen autisten te maken krijgen met overprikkeling of juist met onderprikkeling.  

Door goed te kijken naar de zintuiglijke prikkelverwerking en de reactie van de persoon met autisme kunnen de juiste producten aangeboden worden. Kijk vooral naar welke signalen iemand afgeeft. Zorgt het aanbod van gerichte prikkels voor een betere prikkelverwerking of raakt iemand toch overprikkeld? Observeer welke kleuren of producten als fijn worden ervaren, is de omgeving wel “de juiste” en bekijk of er juist meer of minder prikkels nodig? 

ONDERPRIKKELING bij Autisme 

Onderprikkeling wordt niet altijd door anderen opgemerkt. Onderprikkeling lijkt minder ernstig dan overprikkeling, maar onderprikkeling kan ook hele vervelende gevolgen hebben.

Bij onderprikkeling komen er weinig tot geen prikkels binnen. Dit kan vertekenend zijn aangezien het voor de buitenwereld lijkt dat deze autistische mensen comfort voelen, echter onderprikkelde, autistische mensen voelen zich vaak somber, hebben nergens zin in en hebben het gevoel iets te missen maar weten zelf niet wat.

Sommige mensen die onderprikkeld zijn gaan zelf actief op zoek naar prikkels door heen en weer te wiegen, geluiden te maken of met het hoofd ergens tegenaan te bonken.

Tips bij autisme en onderprikkeling 

Om ongewenste situaties te voorkomen, kunnen er bij onderprikkeling gerichte prikkels worden aangeboden die uiteindelijk zorgen voor een betere alertheid en juiste activatie. De diverse zintuigen worden dan actief gestimuleerd of  geactiveerd ook wel zintuigactivering genoemd. 
 1. Kauwsieraden kunnen gebruikt worden om spanningen te reguleren. Een bijtsieraad helpt om gevoelens van stress te verminderen, reguleren en spanningen worden hierdoor minder Vooral op momenten waarop er erg veel prikkels zijn, kan het kauwen op een bijtsieraad verlichting geven. Er wordt rust gecreëerd, maar de zintuigen worden wel gestimuleerd.
   
 2. Sensorisch speelgoed of zintuiggericht speelgoed kan voor mensen met autisme heel goed zijn. Een of meerdere zintuigen kunnen worden gestimuleerd of er kan juist worden gewerkt worden aan het gericht verwerken van bepaalde zintuiglijke prikkels. Door middel van icoontjes en filters op onze website kan het juiste speelgoed gemakkelijk gevonden worden. 
   
 3. Snoezelen kan gericht zijn op zijn op ontspanning en rust, maar ook op zintuigstimulering. Het woord Snoezelen is samengesteld uit de woorden “Snuffelen” en “Doezelen”. Snuffelen staat daarbij voor de meer actieve zijde van Snoezelen, het ontdekken en geprikkeld worden en dat is bij onderprikkeling juist belangrijk. Doezelen staat meer voor het passieve gedeelte, het genieten en ontspannen, de veiligheid en rust terugbrengen. Zintuigstimulering, het actieve gedeelte, gebeurt door het gericht aanbieden van allerlei (primaire) zintuiglijke prikkels. Er wordt een beroep gedaan op de zintuigen (zicht, reuk, tast, gehoor en smaak) en de onbekendere (proprioceptief en vestibulair) om zo een ingang te vinden naar de belevingswereld van meervoudig gehandicapten, jonge kinderen of personen met dementie. Door gebruik te maken van afwisseling in licht, contrast, geluid en aanraking worden zintuigen gestimuleerd. Pas wel op dat er geen overprikkeling optreedt en gebruik een snoezelproduct zoals een bubbelbuis of snoezelprojector ook eens los in plaats van in een complete snoezelruimte! 
   
 4. Wiebelkussens of Schommelstoelen laten iemand actief zitten. Om goed te kunnen blijven zitten zul je de balans moeten voelen en actief bezig moeten zijn.
   
 5. Comfortrooms of Veilige Slaapkamers zijn veilige ruimtes waarin mensen met autisme die zich angstig, boos of onrustig voelen zich even kunnen terugtrekken of afzonderen. In deze ruimtes, die vaak voorzien zijn van veilige, zacht beklede wanden zijn weinig prikkels zodat men zich even kan ontdoen van de drukte in huis of op een afdeling. Het kan ondersteunend werken bij de prikkelverwerking en een crisissituatie of escalatie door overprikkeling voorkomen. 

Overprikkeling bij autisme 

Wanneer er sprake is van overprikkeling komen er vanuit de omgeving meer prikkels binnen dan de hersenen kunnen verwerken. Gedrag dat als gevolg hiervan vertoond kan worden bij mensen met autisme zijn angst en stress reacties, welke kunnen omslaan in woede of agressie. Angst kan ook resulteren in verstijving of zelfs onveiligheid creëren en vluchtgedrag veroorzaken. 

Wanneer de overprikkeling eenmaal plaatsvindt, is het moeilijk voor autisten om zich nog te concentreren of sociale interacties te hebben. Het is belangrijk om op dat moment goed te observeren wat de overprikkeling veroorzaakt heeft en zaak om de oorzaak of reden van de overprikkeling weg te nemen. Zoek of creëer en rustige en veilige omgeving. 

Tips bij autisme en overprikkeling 

 1. Een snoezelruimte is een ruimte waar geluiden of verlichting gedempt kunnen worden en waar vaak ook rustgevende muziek wordt afgespeeld. Een goede snoezelruimte is een ruimte die de onrust wegneemt en waarbij de aandacht uitgaat naar het plezierig zitten of liggen, zonder storende elementen van buitenaf. Bovendien is het belangrijk dat er veilige hoekjes gecreëerd worden waar men kan ontspannen en waarvandaan men alles goed kan overzien. Snoezelruimtes bieden alle ruimte en vrijheid om meer of minder prikkels aan te bieden, al naar gelang de behoefte. Echter, bij overprikkeling is vooral het “Doezelen”, het relaxerende, het rustgevende en het veilige aspect van Snoezelen belangrijk.
   
 2. Dieren knuffelen geeft ook een rustgevend effect. Onze interactieve katten en honden, onze affectiedieren en onze communicatiepoppen zijn hier uitermate geschikt voor, als men geen echt huisdier kan houden.
   
 3. Schommelen of wiegen in een schommelstoel of zitten op een wiebelkussen werkt rustgevend. Schommelen of wiebelen helpt af te leiden van je geest en de focus te leggen op je lichaam door de zwaartekracht die je aandacht vraagt.
   
 4. Verzwaringsvesten of gewichtendekens helpen rustig te worden. Het gewicht geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid.
   
 5. Wanneer iemand overgevoelig is voor geluiden kunnen oorkappen ook goed helpen. Overgevoeligheid voor geluid komt veel voor bij mensen met autisme. Door het geluid te dempen krijgt diegene minder prikkels binnen. Muziek kan in sommige situaties de rust verstoren, waardoor oorkappen een goed alternatief zijn!
   
 6. Kauwsieraden zijn te gebruiken voor zowel personen die prikkels nodig hebben, als ook voor mensen die overprikkeld zijn. Kauwen helpt bij het reguleren van prikkels. Een bijtsieraad helpt om gevoelens van stress en overprikkeling beter te reguleren en spanningen worden hierdoor minder.
   
 7. Fidget toys ook wel friemel speelgoed genoemd zijn hulpmiddelen die mensen met autisme of AD(H)D helpen te kalmeren. Kinderen en volwassenen die snel overprikkeld zijn, vinden het moeilijk om stil te zitten en friemelen zorgt ervoor dat je kalmeert en je weer kan focussen op wat echt belangrijk is. Ook handig als iemand ergens lang moet wachten of stilzitten. De meeste tast- en friemelproducten zijn klein waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn of in een broekzak passen!  
Autisme

“Iemand met gedragsproblemen is niet moeilijk, maar heeft het moeilijk”

De ontwikkelingsstoornis autisme is moeilijk te beschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende vormen tot uitdrukking komen. Zo kennen wij ASS, klassieke autisme, asperger en PDD-NOS. De meest voorkomende kenmerken van autisme zijn: beperkingen in de interactie, communicatiestoornissen, herhalende onveranderlijke patronen van gedrag en dagelijkse activiteiten, gevoeliger voor bepaalde prikkels en problemen met de informatieverwerking.

Sommige mensen met autisme hebben ook een verstandelijke beperking, maar ook mensen met een hoog IQ kunnen autisme hebben. Autisme kan dus per persoon anders tot uiting komen, het verwijst naar een diverse groep mensen bij wie problemen verschillen in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken, voelen en proeven verwerken zij op een andere manier in de hersenen. Dit zorgt ervoor dat autisten erg veel moeite kunnen hebben met het "gewone" leven. Door autisme kunnen er ook extra psychische problemen ontstaan.
Populaire producten voor Autisme
OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE AAN VOOR NENKO'S NIEUWSBRIEF
Wil je niets missen van onze nieuwe producten, acties en inspiratie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

In winkelwagen
Voor welke doelgroep zoek je een product?
Ouderen & Dementie
Ouderen & Dementie
Gehandicapten
Gehandicapten
Kinderen
Kinderen
Therapie & Beweging
Therapie & Beweging
Geen specifieke doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Verder naar stap 2
Voor dit onderdeel dien je ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren
VOOR NEDERLANDSE KLANTEN : Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat je direct koppelt aan jouw internetbankier programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft je je niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maak je gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kun je direct met iDEAL betalen. Je rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.
Met een creditcard betaal je veilig op internet. Je betaalt met de gegevens die op de creditcard (MasterdCard, Maestro of Visa) te vinden zijn: - de naam op de kaart - het kaartnummer, centraal afgebeeld op de voorkant van de creditcard - de vervaldatum (de maand en jaar van de vervaldatum staan op de voorkant) - de validatiecode op Visa of MasterdCard (CVV of CVC) is een driecijferige code op de achterkant van de kaart. Deze code is een extra veiligheidscontrole.
Met PayPal is betalen online veilig en beschermd. Je hoeft geen creditcard bij de hand te houden om te betalen. Je bankrekening of creditcardnummer is immers al veilig opgeslagen in je PayPal-account, dus het is niet nodig eindeloos gegevens in te voeren. Met PayPal heb je alleen een e-mailadres en wachtwoord nodig en kan er binnen een paar klikken veilig online worden betaald. PayPal is gratis voor kopers.
Een overboeking houdt in dat het geld vooraf via een reguliere bankoverschrijving wordt overgemaakt. Je ontvangt een e-mail van Buckaroo met hierin het bankrekeningnummer, naam van de begunstigde en uiteraard het over te maken bedrag. Je dient het bedrag binnen 7 dagen over te maken via een reguliere bankoverschrijving.
Zodra wij het geld hebben ontvangen wordt de bestelling verwerkt. Als wij binnen 7 dagen geen betaling hebben ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.
Let op : in de tussentijd kan de levertijd van bepaalde producten veranderd zijn!
Je kunt het bedrag dat op de orderbevestiging is weergegeven binnen 7 dagen storten op onderstaande rekening. Op het moment dat het geld op onze rekening staat wordt de bestelling verstuurd, mits het artikel/de artikelen voorradig zijn.

Voor Nederland : Nenko BV - Kerkdriel
ABN AMRO 's-Hertogenbosch
Rekeningnummer : NL54ABNA0539216089

Voor België : Nenko BVBA - Vorst-Laakdal
Fortis Bank Geel
Rekeningnummer : BE0230052464084

Wil je ervoor zorgen dat bij de betaling altijd het orderbevestigingsnummer vermeld is!
Werk je bij een instelling? Dan heb je bij ons ook de keuze om op Rekening* te betalen, je ontvangt dan een factuur na verzending van de bestelling. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. *Afhankelijk van het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen de aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren en/of een vooruitbetaling te vragen.
Geen informatie beschikbaar
VOOR BELGISCHE KLANTEN : Bancontact is de bekendste online betaalmethode in België. Het online betaalproces verloopt via een beveiligde verbinding met je vertrouwde internetbankieromgeving.
-Bevestig in de webshop de inhoud van je winkelmandje en kies Bancontact als betaalmethode.
- Volg de instructies online samen met de digipass of kaartlezer.
- Klaar! Je krijgt op het scherm een bevestiging van de betaling.
- Nieuw! Vanaf heden kan er ook afgerekend worden met de Bancontact app.
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Wil je er zeker van zijn dat de bestelde producten ook daadwerkelijk op dit jaar gefactureerd worden? Wij zullen dan zorgen dat je geen budgettechnische problemen ondervindt en dat het budget van dit jaar gewoon gebruikt kan worden zelfs wanneer producten op dit moment niet leverbaar zijn.
AfterPay - Achteraf betalen (VOOR NEDERLANDSE KLANTEN). AfterPay voert voor Nenko.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay. - Er wordt € 0.99 aan extra kosten berekend voor gebruik van AfterPay. - Het maximum orderbedrag voor nieuwe klanten is € 250,00. - Het maximum orderbedrag voor bij AfterPay bekende klanten is € 750,00.
Er wordt een pakbon naar je gemaild zodra het pakket klaarstaat. Je kunt het pakket dan de daarop volgende werkdag vanaf 8.30 uur afhalen (wij zijn tot 17.00 uur geopend) - graag gepast betalen of pinnen. IVM HET CORONAVIRUS VRAGEN WIJ NIET TE KOMEN BIJ VERKOUDHEID OF GRIEPVERSCHIJNSELEN
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor 5% korting op je eerstvolgende bestelling!
Op de hoogte blijven?
8.7
Nenko.nl gebruikt cookies voor optimaal website gebruik en social-media -en adverteer doeleinden. Cookies van derden worden gebruikt voor social media functionaliteiten en gepersonaliseerde advertenties. Voor meer info kan je het privacy beleid lezen. We gaan ervan uit dat je akkoord gaat als je onze website blijft gebruiken.