Bekijk het gehele assortiment

Privacyverklaring

Privacyverklaring Nenko
 
1 januari 2019
 
Dit is de privacyverklaring van Nenko BV/BV (hierna: “Nenko”). Nenko levert en monteert specialistisch spel en ontspanningsmateriaal via een catalogus en een website. Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens.
 
Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de volgende websites:
www.nenko.nl
www.nenko.be
www.nenko.fr
www.nenko.de
www.nenko.com
www.nenko.info
 
Nenko is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.
 
De contactgegevens van Nenko zijn:
 
Nenko BV                                                        
Valeton 13                                                      
5301 LW Zaltbommel (NL)                             
                              
KvK-nummer: 11019171                                 
 
Nenko BV
Industrielaan 16
3900 Pelt (BE)

Rechtbank van Koophandel H/78782
klantenservice@nenko.com 

Uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact met ons opnemen.
 
Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.
 
Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:
- om onze website beter te laten functioneren;
- om de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
- het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatoptie of WhatsApp;
- het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
- om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
- om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
- om u nieuwsbrieven te kunnen sturen indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of indien u een klant van ons bent;
- om onze dienstverlening en producten door u te laten beoordelen;
- om het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn
 
Persoonsgegevens van anderen
Wij gebruiken nooit gegevens van anderen. In een gesprek of aanvraag kunnen soms gegevens doorgegeven worden van cliënten. Wij gaan hier extra zorgvuldig mee om en verwijderen deze binnen 1 jaar uit ons systeem.
 
Nieuwsbrieven
U kunt zich via onze website en inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over nieuwtjes, acties en mededelingen. Om deze nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, vragen wij u om uw e-mailadres. In dat geval kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke nieuwsbrief wordt weergegeven. Na uw uitschrijving zullen we uw e-mailadres zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen verwijderen.
 
Wij verzamelen de onderstaande (persoons)gegevens:
 
Persoonsgegevens van klanten bij (online) bestellingen:
 
Bedrijfsnaam/organisatie, voornaam, achternaam, geslacht, zakelijke-adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, creditcard, gegevens over de activiteit op de website, gegevens over surfgedrag over de website, internetbrowser en apparaat type, communicatie en informatie vastgelegd in het ERP-systeem (AFAS Profit) en Website.
Bewaartermijn tot maximaal 10 jaar na einde overeenkomst/ bestelling.

Persoonsgegevens van prospecten en niet actieve relaties:
 
Bedrijfsnaam/organisatie, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, communicatie en informatie vastgelegd in het ERP-systeem (AFAS Profit).
Bewaartermijn tot maximaal 2 jaar.
  
Cookies
Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.
 
Functionele cookies
Om de website te laten functioneren, maken wij gebruik van bepaalde functionele cookies. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u niet op iedere pagina opnieuw hoeft in te loggen.  Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.
 
Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en wordt het laatste gedeelte van uw IP-adres gemaskeerd en zullen uw gegevens niet met Google worden gedeeld voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 
Trackingcookies
Door middel van trackingcookies wordt informatie verzamelt over surfgedrag en wordt aangeboden informatie afgestemd op uw wensen. Op onze site wordt geen informatie aangeboden die op uw eerdere surfgedrag is afgestemd.
 
U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt
 
Uw rechten
Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
 
Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Nenko heeft u dus het recht om:
- uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
- rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
- uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht - bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
- de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Nenko maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
- uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks - aan een andere partij over te dragen.
 
Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Nenko op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Derde partijen
Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Nenko worden gedeeld indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.
 
Type gegevens Met wie Doel
Leveringsadresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht Distributeurs, leveranciers Producten verzenden
Naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, IP-adres, rekeninggegevens (IBAN), kaartnummer (versleuteld), aankoopgegevens Payment provider Correcte afhandeling van de betaling
Geanonimiseerd IP-adres (adres van uw computer) Google Analytics * Gebruik van onze website en effectiviteit van campagnes en advertenties

* Google Analytics; bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nenko bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden
 
Daarnaast zullen onze hosting- en applicatiepartners de nodige toegang krijgen tot bepaalde gegevens om de noodzakelijke ondersteuning te bieden bij de werking van onze website, technische foutmeldingen. Wij verwachten dat dit geen of slechts een geringe impact op uw privacy heeft.
 
Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Indien dat niet het geval is, heeft Nenko passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde inzage in of een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen.
 
Beveiliging en veiligheid
Nenko heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (https:), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd. Deze Secure Socket Layer (SSL) kunt u herkennen aan het slotje in de browserbalk en https: voor de websitenaam.
 
Overige
Nenko kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.
 
 
Voor welke doelgroep zoek je een product?
Ouderen & Dementie
Ouderen & Dementie
Gehandicapten
Gehandicapten
Kinderen
Kinderen
Therapie & Beweging
Therapie & Beweging
Geen specifieke doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Verder naar stap 2
Voor dit onderdeel dien je ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren
VOOR NEDERLANDSE KLANTEN : Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat je direct koppelt aan jouw internetbankier programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft je je niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maak je gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kun je direct met iDEAL betalen. Je rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.
Met een creditcard betaal je veilig op internet. Je betaalt met de gegevens die op de creditcard (MasterdCard, Maestro of Visa) te vinden zijn: - de naam op de kaart - het kaartnummer, centraal afgebeeld op de voorkant van de creditcard - de vervaldatum (de maand en jaar van de vervaldatum staan op de voorkant) - de validatiecode op Visa of MasterdCard (CVV of CVC) is een driecijferige code op de achterkant van de kaart. Deze code is een extra veiligheidscontrole.
Met PayPal is betalen online veilig en beschermd. Je hoeft geen creditcard bij de hand te houden om te betalen. Je bankrekening of creditcardnummer is immers al veilig opgeslagen in je PayPal-account, dus het is niet nodig eindeloos gegevens in te voeren. Met PayPal heb je alleen een e-mailadres en wachtwoord nodig en kan er binnen een paar klikken veilig online worden betaald. PayPal is gratis voor kopers. Enkel mogelijk voor betalingen tot 250 euro excl. BTW
Een overboeking houdt in dat het geld vooraf via een reguliere bankoverschrijving wordt overgemaakt. Je ontvangt een e-mail van Buckaroo met hierin het bankrekeningnummer, naam van de begunstigde en uiteraard het over te maken bedrag. Je dient het bedrag binnen 7 dagen over te maken via een reguliere bankoverschrijving.
Zodra wij het geld hebben ontvangen wordt de bestelling verwerkt. Als wij binnen 7 dagen geen betaling hebben ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.
Let op : in de tussentijd kan de levertijd van bepaalde producten veranderd zijn!
Je kunt het bedrag dat op de orderbevestiging is weergegeven binnen 7 dagen storten op onderstaande rekening. Op het moment dat het geld op onze rekening staat wordt de bestelling verstuurd, mits het artikel/de artikelen voorradig zijn.

Voor Nederland : Nenko BV - Kerkdriel
ABN AMRO 's-Hertogenbosch
Rekeningnummer : NL54ABNA0539216089

Voor België : Nenko BVBA - Vorst-Laakdal
Fortis Bank Geel
Rekeningnummer : BE0230052464084

Wil je ervoor zorgen dat bij de betaling altijd het orderbevestigingsnummer vermeld is!
Werk je bij een instelling? Dan heb je bij ons ook de keuze om op Rekening* te betalen, je ontvangt dan een factuur na verzending van de bestelling. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. *Afhankelijk van het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen de aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren en/of een vooruitbetaling te vragen.
Geen informatie beschikbaar
More info soon
BANCONTACT IS EEN BELGISCHE BETAALMETHODE :
Het online betaalproces verloopt via een beveiligde verbinding met je vertrouwde internetbankieromgeving.
- Volg de instructies online samen met de digipass of kaartlezer of
-Betaal gemakkelijk met uw Payconiq by Bancontact-app of bank-app
Het maximumbedrag per factuur is momenteel € 1.500. Verder dien je ook rekening te houden met een maximumbedrag per dag voor elke kaart die in de Payconiq by Bancontact app is opgenomen: je kan tot maximum € 2.500 betalen per dag en per kaart.
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Wil je er zeker van zijn dat de bestelde producten ook daadwerkelijk op dit jaar gefactureerd worden? Wij zullen dan zorgen dat je geen budgettechnische problemen ondervindt en dat het budget van dit jaar gewoon gebruikt kan worden zelfs wanneer producten op dit moment niet leverbaar zijn.
AfterPay - Achteraf betalen (VOOR NEDERLANDSE KLANTEN). AfterPay voert voor Nenko.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay. - Er wordt € 0.99 aan extra kosten berekend voor gebruik van AfterPay. - Het maximum orderbedrag voor nieuwe klanten is € 250,00. - Het maximum orderbedrag voor bij AfterPay bekende klanten is € 750,00.
Er wordt een pakbon naar je gemaild zodra het pakket klaarstaat. Je kunt het pakket dan de daarop volgende werkdag vanaf 8.30 uur afhalen (wij zijn tot 17.00 uur geopend).
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor 5% korting op je eerstvolgende bestelling!
Op de hoogte blijven?
8.7
Nederlands/Vlaams