Nenko Brochure

10 17 HOREN Het gehoor is het vermogen om geluiden waar te nemen, waardoor we geluidsbronnen kunnen lokaliseren, kunnen communiceren met anderen of geluiden kunnen herkennen. De materialen in deze categorie ontwikkelen en stimuleren het gehoor en de communicatie. ZIEN Het visuele zintuig is het waarnemen van beelden, waarbij we onderscheid maken tussen het centrale zichtveld (alles wat we direct zien wanneer we onze ogen naar voren richten) en het perifere zichtveld (de zone buiten het centrale zichtveld). Materialen in deze categorie zorgen voor het ontwikkelen en stimuleren van het centrale en perifere zichtveld, maar ook het visuele volgen. RUIKEN De reukzin is het vermogen om geuren in de lucht waar te nemen. Door te ruiken kun je een omgeving of activiteit herkennen en komen herinneringen boven. De materialen in deze categorie geven u de mogelijk- heid de reukzin te ontwikkelen en geuren te gebruiken ter herkenning van activiteit of materiaal. VOELEN De tastzin is het vermogen om aanraking of druk waar te nemen. Het herkennen en ontdekken van materialen en texturen door voelen. De materialen in deze categorie trainen en ontwikkelen de tastzin. PROEVEN Zodra de smaakpapillen in de mond in contact komen met een stof van één van de vier basissmaken geven de zenuwen deze waarneming door naar de hersenen. In de hersenen ligt het smaakcentrum, dat de smaak vervolgens misschien herkent. Dit hangt ervan af of we deze smaak al eens eerder hebben geproefd. Bij het proeven speelt ook de tastzin van de mond een rol. We noemen dit het ‘mondgevoel’ van een product. Allerlei zenuwuiteinden in de mond bepalen hoe een product aanvoelt in de mond. VESTIBULAIR Vestibulaire en proprioceptieve zintuigen worden naast de traditionele 5 zintuigen vaak over het hoofd gezien, maar zij maken wel een essentieel deel van ons dagelijks leven uit. Het vestibulaire systeem (evenwichtszin) verzamelt informatie over beweging en balans. Het vertelt ons lichaam of we rechtop staan of ondersteboven, bewegen of stilstaan, schuin of recht staan. Ook de richting en snelheid van onze beweging wordt vastgesteld en of voorwerpen bewegen of stilstaan ten opzichte van ons. Onze materialen in deze categorie stimuleren evenwicht en balans. PROPRIOCEPTIEF De proprioceptieve waarneming verschaft informatie over het eigen lichaam (stand, beweging, spierspanning, zwaarte etc). Deze informatie zorgt voor lichaamsbesef. Onze materialen stimuleren het proprioceptieve zintuig waardoor men zich meer bewust wordt van het eigen lichaam. KLEURSTALEN Met kleur kun je een bepaalde sfeer creëren. Een goede balans tussen donkere en lichte kleuren en warme en koele kleuren zorgen voor evenwicht en rust in een ruimte. Met de juiste kleurencombinatie zal het een sfeervol geheel vormen. Kijk op pagina 150 voor meer informatie over de kleuren. Wat betekenen de icoontjes

98 Nenko sinds 1987 4 | 5 Sociale werkplaats 6 | 7 Plan van aanpak 8 | 9 Een bijzonder project 10 | 13 Nenko interactief snoezelen 14 | 33 Aromatherapie 34 | 35 Vloeistof & effect projectie 36 | 39 Back to blacklight 40 | 43 Wandpanelen 44 | 45 Nenko modules 46 | 49 Comfort & time Out ruimtes 50 | 55 Rust & geborgenheid 56 | 57 Nenko meubilair 58 | 69 Roolf living 70 | 71 Relaxfauteuils 72 | 75 Snoezelbadkamers 76 | 77 Themaruimtes 78 | 83 Snoezelkarren & zintuigensets 84 | 87 INHOUDS Opgave 138 140 Nenko acties 88 | 89 Soft Play & psychomotoriek 90 | 95 Sensorische integratie & beweging 96 | 103 Focus & concentratie 104 | 105 Tijd & structuur 106 | 107 Massagetherapie 108 | 109 Muziektherapie 110 | 111 Montessori 112 | 113 Eendoostaken 114 | 115 Learnwell & spelmateriaal 116 | 119 Fidget toys 120 | 121 Sensorische knuffels 122 | 129 Lichtgevend spelmateriaal 130 | 137 Interactieve zandtafel 138 | 139 Nenko buiten 140 | 145 Kleuren & gemoedstoestanden 146 | 147 Bisonyl & kleurstalen 148 | 152 Index 153 | 155

NENKO Sinds 1987 Begin 1987 besloten Frans en Rika Nendels om het roer om te gooien en zich te gaan focussen op het produceren en leveren van aangepast spel- en snoezelmateriaal voor de totale zorg, het bedrijf Nenko was hiermee geboren. Vijfendertig jaar later is Nenko het enige overgebleven familiebedrijf gespecialiseerd in het leveren van het breedste assortiment aangepast spel- en snoezelmateriaal dat wereldwijd actief is. Al jaren hét familiebedrijf in snoezelen 04

Vandaag de dag doen we zoveel meer dan enkel spelmateriaal en hebben we de meeste specialistische kennis door onze jarenlange ervaring. Sinds 10 jaar hebben wij, Anita en Olando, als nieuwe generatie van de familie de leiding bij Nenko zoals dat nu bij velen wereldwijd bekend is. Nog elke dag doen we ons werk met veel plezier en de volgende generatie is ook al betrokken en kan niet wachten om in de toekomst deel uit te maken van ons familiebedrijf. Snoezelruimtes en meer Naast het genoemde assortiment, dat uit duizenden producten bestaat, richten we ook de meest uiteenlopende locaties in. Van slaapkamer, badkamer of leefruimte tot gymzaal, zwembad en binnenspeeltuin. Met een toegewijd team van creatieve, project- en resultaatgerichte mensen realiseren we al jaren de mooiste en vooral op doelgroep gerichte, complete ruimtes. Denk hierbij aan Time-Out of prikkelarme ruimtes, snoezel- of multisensorische ruimtes en complete interactieve ruimtes. Met een breed scala aan producenten en partners, dat exclusief met Nenko samenwerkt, zijn we in staat gebleken snel en adequaat klanten met hun zorgvraag te kunnen helpen. In Nederland, in Zaltbommel op slechts enkele minuten van de A2, ontvangen we wekelijks gasten uit binnen- en buitenland die zich verbazen bij het zien van onze belevingsgerichte showroom, die een goed beeld geeft van hetgeen mogelijk is. Wij staan altijd voor u klaar! Anita en Olando Cuppers 05

DE SOCIALE Werkplaats 06

Als leverancier van producten binnen de zorg voor mensen met speciale behoeften, vinden wij het belangrijk de focus te leggen op het welzijn van de mensen die uiteindelijk onze producten gaan gebruiken. Zo besteden wij onze uiterste zorg en aandacht aan de beoogde werking en het uiteindelijke gebruik van een product. Dit doen we bijvoorbeeld door met focusgroepen uit de zorg te werken, waarbij we de behoefte vanuit de zorg omzetten in door ons geselecteerde of geproduceerde producten. Waar nodig worden deze producten getest door onze focusgroep, alvorens ze bij een definitieve selectie worden opgenomen in ons ruime assortiment. Het verantwoordelijke selecteren en produceren van producten is een complex proces dat wij ons met onze 35 jaar ervaring helemaal eigen hebben gemaakt. Er wordt nauw samengewerkt met vele toegewijde leveranciers en producenten die allen op de hoogte zijn van de wensen, behoeften en eisen van onze (eind)gebruikers. Een goed product vraagt om de juiste producent met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid alsook een gezonde werkomgeving voor hun medewerkers. Wij verdiepen ons om die reden in onze partners en proberen te bewerkstelligen dat zowel bij Nenko als haar partners er veilig, verantwoord en vooral met plezier en vol overgave wordt gewerkt. Zo kozen wij er al meer dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld voor om de productie van onze bubbelbuizen en tal van andere interactieve producten, onder te brengen bij een sociale werkplaats. Tientallen werknemers met een beperking houden zich hier dagelijks bezig met het realiseren van onder andere onze A-kwaliteit bubbelbuizen. Samen met partners als deze zijn wij er trots op dat we deze mensen een mooie, nuttige en uitdagende vorm van dagbesteding kunnen bieden. Vele van onze producten worden dus dóór de zorg, vóór de zorg verwezenlijkt. Dóór de zorg en vóór de zorg Naast de sociale werkplaatsen- en instellingen kiezen wij er ook voor om bepaalde producten te produceren in landen binnen de EU waar de werkgelegenheid gewoonweg minder is. Deze werkplaatsen worden door Nederlandse mensen geleid, zodat er op de juiste wijze wordt geproduceerd op basis van de door ons gestelde kwaliteitseisen. Wij prijzen ons gelukkig met de vele creatieve en vastberaden mensen binnen ons team alsook de partners die we om ons heen verzameld hebben. Samen hebben wij als doel voor u en de mensen waar u om geeft producten te selecteren en produceren die de kwaliteit van leven verbeteren en het leven leuker maken. Het menselijke aspect van zorg 07

Bij Nenko nemen we graag de tijd om het ontwerp en de indeling van een Snoezelruimte, Time out ruimte, Snoezelbadkamer, Comfort óf Soft Play Ruimte perfect op het beoogde gebruik en de doelgroep af te stemmen. Dat de eindgebruiker centraal staat bij het realiseren van een ruimte is namelijk ontzettend belangrijk. Voor een doelgroep bestaande uit tieners met een mentale beperking kan het doel en de functie van een ruimte anders zijn dan voor een groep bestaande uit senioren met fysieke beperkingen. Om deze reden nemen we graag de tijd voor je, zodat we gericht voor je aan de slag kunnen gaan! Bij het eerste contact zullen wij meerdere vragen stellen met betrekking tot de gebruiker(s); Wat is de gemiddelde leeftijd zowel mentaal als fysiek van de gebruiker(s)? Zijn de gebruiker(s) rolstoelafhankelijk? Welke beperkingen komen voor in de doelgroep en met hoeveel personen zal de ruimte tegelijk worden betreden? etc. Op deze manier wordt er een helder beeld geschetst van de gebruiker(s) en de motivaties achter het realiseren van de ruimte. Vervolgens zullen we aan de hand van de informatie over de gebruiker(s) en eventuele specifieke productwensen aan de slag gaan met het uitwerken van een gedetailleerd 3D-ontwerp. In dit 3D-ontwerp worden alle wensen verwerkt in de desbetreffende ruimte, waardoor snel duidelijk wordt hoe de ruimte er in werkelijkheid uit zal komen te zien. Voor het uitwerken van de ruimte kunnen we met enkele afmetingen en/of bouwtekeningen van de ruimte ervoor zorgen dat we vrijwel zeker zijn dat de ingetekende materialen in het plan daadwerkelijk te realiseren zijn. Daarnaast worden benodigde stroompunten aangegeven in het 3D-plan zodat deze tijdig kunnen worden aangelegd, mits dit nodig is. Naast het 3D-ontwerp werken we een offerte uit waarop per artikel vermeld staat wat de kosten zijn. Op deze manier wordt een helder beeld geschetst van wat de producten samen met de verzending en de montage van de ruimte zullen kosten. Mocht er akkoord gegaan worden met het 3D-ontwerp en de offerte gaan wij over tot het treffen van de voorbereidingen van de realisatie. Zodra we alle producten en materialen compleet hebben, komen wij langs om de materialen in de ruimte te installeren. Tijdens de installatie worden alle materialen door onze vakbekwame monteurs gemonteerd en de elektrische producten zullen correct worden aangesloten. Op het moment dat de ruimte volledig geïnstalleerd is, zorgen wij ervoor dat alle producten werken. Onze monteurs zullen na de montage uitleg geven over het opstarten, afsluiten, gebruik en het onderhoud van de ruimte. Daarnaast zullen eventuele overige vragen worden beantwoord over het bedienen van de ruimte, zodat wanneer onze monteurs vertrokken zijn, de ruimte direct gebruikt kan worden! 3D Ontwerp 3D Rendering Resultaat van installatie 08

PLAN Van aanpak Montage Na onze montage bieden wij de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te nemen waarbij wij jaarlijks een moment inplannen om alle materialen te controleren op veiligheid, hygiëne en functionaliteit. Onze monteurs beschikken over de NEN 3140 keuringspapieren, waarmee we alle elektronische producten nalopen op veiligheid. 09

BIJZONDERE Ruimte Een 10

Geweldig bedrijf en een hele fijne samenwerking! “We hebben in onze school in samenwerking met Nenko een indrukwekkend mooie snoezelruimte gecreëerd. Dit is het gevolg van een geweldige samenwerking met het team van Nenko. Een grote betrokkenheid, meedenkend, creatief en service gericht bedrijf. Wij zijn heel blij en trots op het mooie resultaat.” - Begeleidster de Waterlelie - 11

Een snoezel totaalbelevenis! Bij elke ruimte is het belangrijkste aspect dat de ruimte op de behoefte van de gebruiker aansluit. Voor een doelgroep bestaande uit mindervalide kinderen zijn de behoeftes anders dan voor een groep senioren met leeftijd gerelateerde beperkingen. Bij deze ruimte was het doel om een snoezel totaalbelevenis te creëren voor een groep kinderen met fysieke- en mentale beperkingen. Elk aspect rondom snoezelen komt in deze ruimte terug, wat ervoor zorgt dat de ruimte als geweldig wordt ervaren door de kinderen! 1. MEER INFORMATIE? SCAN DE QR CODE! 12

In deze interactieve snoezelzaal zijn meerdere elementen en doeleinden verwerkt. Elk deel van de ruimte heeft een andere functie en bestaat uit andere producten. Echter zorgt het geheel van de ruimte voor de totaalbelevenis. De gehele ruimte is met één druk op de knop van het Nenko bedieningssysteem te bedienen. De interactieve zandtafel Met de interactieve zandtafel wordt het spelen met zand gecombineerd met een educatieve en interactieve projectie. Maak leren leuk door het met spel te combineren! Interactieve wandpanelen Deze interactieve wandpanelen hebben elk een tijdloos ontwerp, zijn slank en licht van gewicht. Bedien de kleuren van het licht eenvoudig met een van de Nenko bedieningssystemen. Nenko Interactive Magic ballen bubbelbuis 200 x 20 cm De interactieve bubbelbuis is aan de binnenkant voorzien van een extra buis waardoor de stroming van het water constant blijft en de voorwerpen in de buis beter circuleren! Regenbuis wandpanelen Deze panelen creëren een visueel en auditief aantrekkelijk effect en zorgen voor rust en focus bij de cliënt. Op maat gemaakte vloerstickers Maak elke ruimte af door met stickers te werken in een gewenst thema. In deze ruimte is gekozen voor een vijver sticker met diverse soorten stenen om een natuurlijk thema in de ruimte aan te brengen. Soft Play materialen Met de diverse soorten Soft Play artikelen kan klimmen en klauteren veilig en hygiënisch plaatsvinden. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 4. 6. 5. 6. 13

14

NENKO INTERACTIEF Snoezelen 15

NENKO INTERACTIVE | MICROFOON 17,5 X 6 CM | 20563134 Met de interactieve microfoon kan de intensiteit en de kleur van het licht aangepast worden. Op de microfoon zit ook een stiltemodus waarbij stilte en rust in de ruimte beloond worden! Eenvoudig in gebruik Een van de grote voordelen van onze Nenko Interactive lijn is de eenvoud van de besturing! De Nenko Interactive producten zijn allemaal voorzien van een vorm van ledverlichting. De ledverlichting is het onderdeel van het product welke eenvoudig te besturen is. Met de Nenko besturingssystemen zijn de interactieve producten met één simpele interactie eenvoudig te bedienen. Al de systemen hebben een andere manier van bedienen, maar zijn allemaal ontwikkeld om de producten uit de Nenko Interactive lijn eenvoudig te besturen zonder moeilijke koppelingen. Door het systeem simpelweg aan te zetten, zal het besturingssysteem al werken. NENKO INTERACTIVE | DRAADLOOS SCHAKELPANEEL 25 X 21 X 6 CM | 22009134 Met het draadloos schakelpaneel kunnen alle lichten in elk van de aanwezige Nenko Interactive producten met één druk op de knop bestuurd worden. NENKO INTERACTIVE | SENSE SYSTEEM 24563085 Met het Sense Systeem kan de gehele ruimte met een klik op de bijgeleverde tablet van de juiste kleur licht, beeld en geluid worden voorzien, afgestemd op het geselecteerde thema! Met meer dan 120 geprogrammeerde thema’s is er voor ieder een geschikt thema en genoeg keuze! NENKO INTERACTIVE | KUBUS 30 X 30 X 30 CM | 18871135 Met de interactieve kubus kan de ruimte middels het rollen en draaien van de kubus bestuurd worden. De kleur van het vlak op de kubus welke naar boven toe ligt, bepaalt de kleur van het licht. 16

EENVOUDIG Producten bedienen MEER INFORMATIE? SCAN DE QR CODE! 17

BELEVINGSGERICHT SNOEZELEN met Nenko Interactive MEER INFORMATIE? SCAN DE QR CODE! 18

SENSE Systeem Met het Sense Systeem wordt belevingsgericht snoezelen behapbaar en makkelijk gemaakt. Elke ruimte kan met één druk op het bedienings- paneel omgetoverd worden. Het Sense Systeem bestaat uit 5 verschillende componenten; Het bedieningspaneel, de Nenko wifi puck, de beamer, het audiosysteem en de in de ruimte aanwezige producten uit de Nenko Interactive lijn. Met het bedieningspaneel kan het Sense Systeem worden bediend door simpelweg een willekeurig thema op de tablet aan te klikken. Met de Nenko wifi puck kan tijdens de snoezelsessie op afstand van thema gewisseld worden óf de lichtkleur bestuurd worden. Wanneer een thema geselecteerd wordt, zal de beamer een bijpassend videofragment projecteren, het audiosysteem zal een passend audiofragment afspelen en de verlichting van de producten uit de Nenko Interactive lijn zullen allemaal dezelfde bijpassende kleureffecten aannemen. Op het bedieningspaneel kunnen meer dan 120 thema’s geselecteerd worden, welke variëren van seizoenen en landschappen tot onderwaterwerelden en fantasiebeelden, waardoor het Sense Systeem voor iedereen geschikt is! 19

Binnen een snoezelruimte is de kleur van de bekleding belangrijk om een mooi effect te krijgen. Witte ruimtes weerkaatsen de lichten goed, wat ervoor zorgt dat de lichtkleur meer effect heeft op de sfeer in de ruimte. Met toevoeging van het Nenko Sense Systeem wordt de totaalbeleving een feit! Tientallen voorgeprogrammeerde thema’s kunnen worden gekozen op het Sense bedieningspaneel. De diverse lichteffecten in de ruimte worden aangepast aan het gekozen thema en alle Nenko Interactive producten zorgen voor een matchende kleur en een compleet andere sfeer, wat een grote invloed heeft op de verandering van emoties of de gemoedstoestand van de gebruiker van de ruimte. Het Sense Systeem kan op de gebruiker van de ruimte afgestemd worden. Kies je voorkeursthema en de sfeer die je wil bereiken en zorg voor een persoonlijke snoezel totaalbeleving! Het gebruik van een ander bedieningssysteem is ook nog mogelijk wanneer de snoezel voorzien is van het Sense Systeem. Door het Sense Systeem te pauzeren of uit te zetten en een van de andere systemen in te schakelen kan eenvoudig op een andere manier de ruimte bestuurd worden. Wanneer het Sense Systeem weer gebruikt dient te worden moet het andere systeem eerst weer uitgezet worden, om vervolgens weer te kunnen genieten van Sense. 20

NENKO SENSE SYSTEEM 4xGELIJK 4 x anders 21

INTERACTIEVE PANELEN MEER INFORMATIE OVER INTERACTIEVE PANELEN? SCAN DE QR CODE! 22

Bedien eenvoudig de lichten van de panelen! Slank, licht van gewicht, met een modern tijdloos ontwerp. Ieder paneel heeft een groot scherm met unieke interactieve ervaring en wordt standaard geleverd met: 2 geïntegreerde luidsprekers, 4 knoppen op de voorzijde en een discreet aan bovenzijde geplaatst bedieningspaneel, om afleiding te voorkomen. Het bedieningsscherm gebruikt symbolen in plaats van woorden voor regeling van o.a. volume, helderheid, snelheid en effect. Alle panelen zijn volledig compatibel met Nenko Interactive producten zoals het draadloos schakelpaneel, kubus, microfoon of het Nenko Sense Systeem, zodat het wandpaneel eenvoudig van kleur kan veranderen en mee kan kleuren met alle Nenko Interactive producten in de ruimte. WASMACHINEPANEEL 29015085 BUBBELPANEEL 29014085 SNEEUWPANEEL 29011085 GELUIDENPANEEL 29108085 GELUIDSVISUALISATIEPANEEL 29012085 KLEUR & GELUIDEN STAPPANEEL 29106085 DIEPTESPIEGELPANEEL 29010085 NIEUW NIEUW NIEUW 23

KLEUR & GELUIDEN STAPPANEEL 29106085 | 50 X 90 X 10 CM Dit paneel is ideaal om de beweging en de oog-handcoördinatie te ontwikkelen. Het paneel en het vloerkussen zijn zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Laat het paneel meekleuren met de ruimte of gebruik het paneel in een spelvorm voor de ontwikkeling. Het vloerkussen kan afzonderlijk ook gebruikt worden als besturingssysteem. DIEPTESPIEGELPANEEL 29010085 | 50 X 90 X 10 CM Het diepte effect in het paneel maakt het geweldig om dit paneel te bewonderen gedurende een passieve snoezelsessie. Daarnaast maken de meerdere unieke programma’s dit paneel hét product om de focus en de concentratie te ontwikkelen. Combineer passief en actief snoezelen! Onze interactieve wandpanelen zijn multifunctioneel te gebruiken in elke snoezelruimte. Door de interactieve verlichting die in de panelen wordt gebruikt, kleurt het licht mee met de andere aanwezige producten uit de Nenko Interactive lijn. Naast de interactiviteit kan elk paneel afzonderlijk bestuurd worden met de 4 bedieningsknoppen op de panelen. De combinatie van beide mogelijkheden maakt onze serie van wandpanelen zowel in een passieve snoezel als in een actieve snoezel een essentieel product. ONZE BESTSELLERS 24

25 GELUIDSVISUALISATIEPANEEL 29012085 | 50 X 90 X 10 CM Dit paneel biedt zowel auditieve als visuele stimulatie. Door geluid te maken zal het paneel reageren d.m.v. het weergeven van kleuren. Daarnaast beschikt het paneel over de stille modus, waardoor de effecten afnemen bij het detecteren van geluid. WASMACHINEPANEEL 29015085 | 50 X 90 X 10 CM Dit paneel bootst het effect van een draaiende wasmachine na. De ronddraaiende trommel gevuld met balletjes wekken een interesse bij de gebruiker om de balletjes te volgen. Het paneel is decoratief door de ingebouwde lichteffecten, maar kan ook actief gebruikt worden voor de ontwikkeling van concentratie en focus. Welk paneel voor welke doelgroep? Een keuze maken tussen de wandpanelen kan lastig zijn. Elk paneel heeft natuurlijk een eigen functie en niet ieder paneel kan het gewenste resultaat bieden. De karakteristieke eigenschappen van de cliënt zijn essentieel om je keuze op te baseren. Bij de wens om motorisch te kunnen ontwikkelen is bijvoorbeeld het Kleur & Geluiden Stappaneel uiterst geschikt, terwijl het wasmachinepaneel beter past bij cliënten waarvan de concentratie ontwikkeld dient te worden.

NENKO INTERACTIVE | BUBBELBUIZEN BUBBELBUIS 100 X 15 CM | 19772095 BUBBELBUIS 145 X 15 CM | 19778095 BUBBELBUIS 175 X 15 CM | 19779095 BUBBELBUIS 200 X 15 CM | 19780095 BUBBELBUIS XL 200 X 20 CM | 19776095 BALLEN-BUBBELBUIS 200 X 20 CM | 19782095 In de BALLEN BUBBELBUIS zit een extra binnen- buis, die voor een aparte stroming zorgt van kleine voorwerpen. De bubbelbuis is essentieel in een snoezelruimte. Het creëert namelijk een warm en vertrouwd gevoel door het gekleurde licht, de beweging van de bubbels en de vibratie in de buis. Om een nog indrukwekkender effect te kunnen creëren wordt achter de bubbelbuis vaak gewerkt met plexiglas spiegels. De bubbelbuis is een stevig product, maar om deze goed te fixeren zodat deze op zijn plek blijft staan, wordt deze vaak in een beklede basis verwerkt en eventueel aan de muur bevestigd met een muurbeugel. De LED lamp welke in de buis gebruikt wordt wisselt automatisch van kleur, maar kan ook bediend worden met de Nenko besturingssystemen. Daarnaast is het mogelijk om de bubbels aan- en uit te zetten met het draadloze schakelpaneel. Eenvouydig te bedienen MET DE NENKO BESTURINGSSYSTEMEN 26

BUBBEL Buizen MEER BUBBELBUIZEN? SCAN DE QR CODE! 27

Met het draadloos schakelpaneel (22009134) kan de lichtkleur van de LED strip, de bubbelbuis, het glansgordijn en het sterrenhemelplafond bediend worden. De gel vloertegels (25005477) zorgen voor de finishing touch van de ruimte. De tegels geven leuk, decoratief licht en bieden een leuk speelvlak om overheen te lopen of te kruipen. Verwerk spiegels achter en rondom een bubbelbuis om het effect van deze te versterken. De spiegels geven een extra dimensie aan de visuele effecten. De beklede basis fixeert de bubbelbuis. Op deze manier is de bubbelbuis niet te verplaatsen of om te trekken tijdens het gebruik. Daarnaast zorgt de beklede basis voor een strakke look. Door LED strips (21002111) achter de spiegels te verwerken wordt een prachtig lichteffect in de ruimte gecreëerd. De LED strip is onderdeel van de Nenko Interactive lijn en dus te bedienen met een van de besturingssystemen. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 4. 28

29 Verwerk de bubbelbuis in een basis Een bubbelbuis is een prachtig, functioneel product dat in vrijwel elke snoezelruimte terugkomt. Het gebruik van een bubbelbuis komt het beste tot zijn recht wanneer deze in een beklede basis wordt verwerkt. Door de bubbelbuis in een beklede basis te verwerken wordt het mogelijk gemaakt om rondom de bubbelbuis te gaan zitten en jezelf om de buis te wikkelen. Daarnaast wordt de bubbelbuis door de basis gefixeerd, wat het gebruik van de bubbelbuis veilig maakt. Uiteraard zorgt de beklede basis voor een prachtige aankleding van de ruimte. HOUTEN VERSTELBARE BEUGEL VOOR BUBBELBUIS 15 CM DIAMETER | 82022960 20 CM DIAMETER | 82023960 Deze beugel wordt gebruikt om een bubbelbuis welke in een basis zit verwerkt extra te fixeren aan de bovenzijde, of om een vrijstaande bubbelbuis vast te zetten. Het houten design zorgt ervoor dat de beugel decoratief oogt. VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET OPSTAANDE RAND 47,6 X 39,6 X 7,3 CM | 70058961 Dit onderstel is speciaal gemaakt om de voet van een bubbelbuis in te kunnen zetten. Dit onderstel maakt het mogelijk om de bubbelbuis eenvoudig te kunnen verplaatsen. BEUGEL VOOR BUBBELBUIS 15 CM DIAMETER | 14694961 20 CM DIAMETER | 15192961 Deze transparante, kunststof beugel is een middel om een bubbelbuis te fixeren aan de muur. BUBBELBUIS ACCESSOIRES

VEZEL Nevel MEER VEZEL NEVEL OPTIES WWW.NENKO.NL GLANSGORDIJN 100 X 200 CM | 20322080 Dit 1 meter brede vezelnevel gordijn kan perfect gebruikt worden vóór een ingang of tegen een muur om visuele stimulatie te creëren. MILKY WAY TAPIJT 120 X 120 CM | 14736085 200 X 120 CM | 14737085 Door de verschillende lichtjes in dit dikke vloertapijt wordt een visuele en tactiele belevenis gecreëerd. Leg het tapijt op de vloer om er lekker op te zitten of te liggen of hang het tapijt aan de muur. 30

Vezelvevel Met vezelnevel is licht niet alleen visueel, maar ook iets wat fysiek vast te pakken is! Vezelnevelstrengen zijn flexibele kunststof buisjes waar glasvezeldraden in verwerkt zijn. Deze strengen zijn heel flexibel en stevig waardoor de ze hufterproof zijn. Vezelnevel geeft een licht dat ideaal is voor mensen die slechtziend zijn of soms moeite hebben met andere lichteffecten. De vezelnevel wordt aangestuurd door de Nenko Interactive lichtbron, welke er voor zorgt dat de vezelnevel automatisch verschillende kleuren licht kan geven. De vezelnevel is daarnaast onderdeel van de Nenko Interactive lijn en dus met de verschillende besturingssystemen eenvoudig te bedienen. NENKO INTERACTIVE | VEZELNEVELSTRENGEN 100 X 100 CM | 17903112, 100 X 200 CM | 17905112 150 X 200 CM | 17907112, 200 X 200 CM | 17908112 LICHTBRON | 18517112 Deze stevige en flexibele buisjes geven een dromerig effect aan de snoezelruimte met maximale veiligheid! DRAAGBARE VEZELNEVEL ZAKLAMP 100 CM STRENGEN | 21937112 Deze vezelnevelstrengen zijn gekoppeld aan een zaklamp waardoor de vezelnevel overal mee naartoe genomen kan worden zonder op netstroom aangesloten te hoeven zijn. NENKO INTERACTIVE PLAFONDWOLK 114 X 72 X 4 CM | 12565083 Deze wolk is zowel van de boven- als onderzijde voorzien van lichteffecten. Aan de bovenzijde zijn diverse LED lampen verwerkt welke voor een dromerig lichteffect op het plafond zorgen. Aan de onderzijde van de wolk zitten diverse vezelnevelpunten welke interactief meekleuren met alle andere producten uit de Nenko Interactive lijn! VEZELNEVEL WATERVAL 19641085 Laat de dromerige vezelnevelstrengen over je heen hangen en creëer een plekje waar de cliënt zichzelf kan afzonderen. Afmetingen: Vezelnevels 200 x 200 cm, plank 116 x 33 cm 31

NENKO LED Producten NENKO INTERACTIVE LED STRIP 500 CM | 21002111 De interactieve LED strip is perfect voor het markeren, begrenzen of benadrukken van de diverse attributen in een snoezelruimte. 32

33. BUBBELTAFEL IN BEKLEDE BASIS 100 X 46 CM | 25380095 Deze interactieve bubbeltafel is van zichzelf een hard object waarbij eventuele verwondingen door ertegenaan vallen niet uit te sluiten zijn. Om deze reden hebben we deze bubbeltafel bekleedt met een zacht beklede basis om dit risico te vermijden! NENKO INTERACTIVE LED LICHTBOL VRIJSTAAND 40 CM Ø | 20410085 INBOUW 40 CM Ø | 20411085 Deze lichtbol reageert op geluid en aanrakingen. Gebruik de bol als decoratieve verlichting of als actief snoezelmateriaal. NENKO INTERACTIVE WANDSTRALER LED 107 X 6,5 X 8,8 CM | 42200952 Deze wandstraler schijnt een gekleurde lichtbundel op de wand wat een prachtig lichteffect geeft in de ruimte. Inbouwen Het is mogelijk om een dieptespiegel in een basis of wandmat te laten bouwen! BEKIJK ALLE LED PRODUCTEN OP ONZE WEBSITE!

STARTPAKKET VOOR AROMATHERAPIE 93205170 Bij aromatherapie wordt vaak alleen gedacht aan ruiken aan lekkere geuren en tot rust komen. Het is in praktijk natuurlijk veel meer dan dat. Met dit pakket kan uitstekend kennis gemaakt worden met het complete begrip aromatherapie. YUNIQUE 4-IN-1 AROMA DIFFUSER 20325170 Met deze mooie aromaverdamper gemaakt van licht hout en glas, combineer je gemakkelijk een heerlijke geur met rustgevende muziek en lichte kleurveranderingen! NENKO INTERACTIVE | AROMAPANEEL 29107085 | 40 X 40 X 10 CM Dit paneel geeft de mogelijkheid om meerdere aroma’s in een paneel voor te bereiden. Door op een van de knoppen te drukken zal dit paneel de gewenste aroma in de ruimte verspreiden. SPIRIT PRO - AROMA SYSTEEM 36001170 Deze geurverspreider voldoet aan de strengste eisen m.b.t. veiligheid en milieu en kan, met zijn 2 onafhankelijk van elkaar te gebruiken aroma cartridges, enorm krachtig en doelgericht aroma verspreiden. BEKIJK ONS HELE AROMATHERAPIE ASSORTIMENT 34

LICHTGEVENDE AROMAVERSPREIDER 21894170 Deze aromaverspreider helpt om goed te kunnen ontspannen en makkelijker adem te halen. Geniet van de heerlijke geuren in combinatie met de aangename kleuren. AROMA Therapie Aroma’s en herinneringen Aromatherapie kan het snoezeleffect versterken. Bij bepaalde herinneringen uit het verleden zijn er een aantal factoren die het beste blijven hangen. Geur is een van deze factoren. Aromatherapie kan om deze reden, mits het op de juiste manier wordt toegepast, voor een rustgevend en kalmerend gevoel zorgen bij de cliënt. Daarnaast werken verschillende geuren, zoals bijvoorbeeld lavendel voor een kalmerend gevoel. 35

Vloeistof projectie is een van de meest bekende en vaak voorkomende onderdelen in de snoezelruimte. De vormen die in de vloeistofprojectie zitten zijn organisch en trekken meteen de aandacht wanneer de projector aanstaat. Door de langzaam draaiende organische vormen in combinatie met de verschillende kleuren, wordt een dromerig en aandachttrekkend effect gecreëerd welke voor vrijwel alle doelgroepen een positief effect biedt! Er zijn verschillende vloeistofprojectoren. Een voorbeeld daarvan is onze eigen Nenko LED projector die voor de optimale projectie zorgt. Naast deze LED projector zijn er vele andere grote én kleine projectoren die allemaal een eigen manier van projecteren hebben. VLOEISTOF Projectie 36

NENKO LED PROJECTOR 23157130 Deze door ons ontwikkelde LED projector is fluisterstil, onderhoudsvrij door de ingebouwde led lamp en heeft de beste projectiekwaliteit! SPACE PROJECTOR INCL. 5 VLOEISTOFWIELEN | 19743130 Deze projector is licht, draagbaar en eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Bij deze projector zijn 5 vloeistofwielen bijgevoegd. De maat van deze vloeistofwielen wijkt af van de maat vloeistofwielen welke bij de Nenko LED projector worden gebruikt. AURA PROJECTOR 21507130 De aura projector is het instapmodel voor decoratieve projectie van vloeistofwielen. De projector werkt goed in een verduisterde ruimte en is gemakkelijk ergens te plaatsen en te verplaatsen. DE VERSCHILLENDE VLOEISTOFWIELEN Bekijk hier 37

2. 1. Naast de vloeistof projectie bieden wij ook diverse mogelijkheden rondom effect projectie. Voor de effect projectie geldt dat met dezelfde projectoren een specifiek thema op de muur geprojecteerd kan worden. Binnen ons assortiment hebben wij een ruim aanbod aan verschillende effectwielen. Van de vier seizoenen tot een specifiek thema als de ruimte of kerst. Op deze manier kan erpersoonsgericht worden gesnoezeld! EFFECT Wielen 38

Nenko Interactive AstroSystem sterrenpanelen welke voorzien zijn van een interactieve lichtbron. De vezelnevel lichtpuntjes in de plafondpanelen creëren een dromerig effect. De projectie van een effectwiel door een Nenko LED projector. Deze projectie creëert het effect alsof een onderwaterwereld in de badkamer aanwezig is! 1. 2. MAGNETISCH EFFECTWIEL TROPISCHE VISSEN | 22367130 Dit effectwiel zorgt voor een projectie waarin verschillende soorten vissen langs lijken te zwemmen! MAGNETISCH EFFECTWIEL DIEPTE | 22364130 Dit effectwiel geeft het beeld van een diepe onderwaterwereld! ONS GEHELE ASSORTIMENT EFFECTWIELEN! Bekijk hier 39

BLACKLIGHT UV AQUARIUM 150 X 80 X 23 CM | 20775477 LINELITE OP RAIL 100 X 260 CM HOOG | 21156477 UV TAPIJT 150 X 150 CM | 95057085 40

BLACKLIGHT DANSZAK 20052477 De UV blacklight danszak is een eenvoudig, maar effectief product om creativiteit en expressie te ontdekken bij kinderen en volwassenen. BACK TO Blacklight 41

OPLICHTENDE BLACKLIGHT PRODUCTEN & NENKO UV BLACKLIGHT LED-STRIP KIT 50 CM | 42891111, 150 CM | 42895111 500 CM | 21462111 Deze blacklight led strip is flexibel en gemakkelijk te installeren. De blacklight led strip is zelfklevend en is in 3 verschillende lengtes verkrijgbaar; de 50 cm, de 150 cm en de 500 cm. UV SET - MIDDEL 23751477 In deze set zitten veel verschillende soorten blacklight materialen waardoor er oneindig veel speelplezier is gegarandeerd! De inhoud van dit pakket kan variëren. SENSORISCH WANDPANEEL MET UV STAAFJES 59 X 59 X 4,5 CM | 97975431 Dit houten wandbord is voorzien van kleine, fluorescerende staafjes welke in het donker oplichten wanneer er met blacklight verlichting op het bord wordt geschenen. KWALLEN AQUARIUM - ROND 35 X 14 X 14CM | 23644477 Dit kleine aquarium is voorzien van twee blacklight kwallen welke ronddwarrelen zodra het aquarium is gevuld. VERLICHTE GEL VLOERTEGELS SET VAN 4 - 50 X 50 X 3 CM | 25005477 Deze vloertegels zijn een genot voor het visuele en tactiele zintuig dat aanmoedigt om te gaan bewegen! De tegels zijn goed bestand tegen springen of inspannend gebruik. 42

2. 3. 1. Door blacklight verlichting in een snoezel- of normale ruimte te verwerken wordt een fascinerend en aandachttrekkend effect gecreëerd. De fluorescerende producten lichten op of verkleuren op het moment dat de blacklight verlichting op het materiaal schijnt. Het is van belang dat de ruimte waarin de blacklight verlichting aan staat zo donker mogelijk wordt gemaakt. Hoe donkerder de ruimte namelijk is, des te beter de blacklightgloed tot zijn recht komt. In een snoezelruimte zijn er diverse producten waarvan een blacklight variant is. Hierbij kan gedacht worden aan een UV aquarium, vezelnevels, uv tapijten en allerlei andere kleine blacklightproducten. Het inbouw aquarium heeft ingebouwde blacklight verlichting en is verkrijgbaar met of zonder bewegende onderdelen. Het aquarium is in te bouwen in een op maat gemaakte wandmat of beklede basis. De dieptespiegel geeft een oneindig kleurwisselend effect en is in te bouwen in een op maat gemaakte beklede basis of in een wandmat. Het effect van de lichtgevende vezelnevelstrengen (17907112) wordt nóg groter door deze in een donkere ruimte te gebruiken. Daarnaast is er ook een blacklight variant verkrijgbaar. 1. 2. 3. 1. 2. MEER BLACKLIGHTPRODUCTEN? SCAN DE QR CODE! 43

WAND Panelen NENKO UV PANEEL 90 X 90 CM | 29201085 Door het strakke design en de fluorescerende materialen van het paneel is deze ideaal te gebruiken in combinatie met blacklight verlichting. UV VEZELNEVEL MET LICHTBRON 100 X 200 CM | 19761112 Naast de interactieve verlichting van de vezelnevel kleuren deze strengen ook op wanneer blacklight op de vezelnevels wordt geschenen. 44

REGENBUIS WANDPANEEL LABYRINT 48 X 48 CM 5 CM | 20785484 VLINDER 48 X 48 CM 5 CM | 20786484 Met de verschillende wandpanelen kan een visuele en auditieve aanvulling worden aangebracht in een ruimte. Roteer het paneel en creëer een aantrekkelijk beeld en geluid. GLITTER WAND BLOEM 77 X 55 X 2,5CM ZILVER | 07056484 BLAUW | 07055484 ROOD | 07051484 GEEL | 07054484 Deze wandborden zijn voorzien van spiegelbloemblaadjes die het leuk maken om naar de bloemen te kijken en ze aan te raken. NENKO TASTPANEEL 90 X 90 CM | 29202085 Dit door ons ontwikkeld tastpaneel is voorzien van diverse materialen welke uitnodigen om het tast zintuig te ontwikkelen. MEER WANDPANELEN? SCAN DE QR CODE 45

1. Modules Door de Nenko Modules wordt het inrichten van een snoezelruimte zeer eenvoudig. Met de verschillende modules uit ons assortiment kan elke ruimte omgebouwd worden naar een sensorische totaalbelevenis. Alle modules zijn uit te voeren in alle kleuren van de Nenko bisonylbekleding. MODULES Kant&klaar 46

47 Creëer met de Nenko Modules jouw eigen snoezelhoek of snoezelruimte. Zorg ervoor dat de afmetingen bekend zijn van de ruimte waar de modules in komen te staan en kijk naar mogelijkheden om wandmatten en spiegels te monteren aan de wand. Houdt er rekening mee dat diverse modules van stroom voorzien moeten worden. Deze Nenko Module is uitgevoerd met diverse beklede basissen, wandmatten, spiegels en aangevuld met producten uit de Nenko Interactive lijn met de bubbelbuis, de vezelnevel en de Interactieve wandpanelen (18024001). Deze Nenko module is perfect om een start te maken met een snoezelruimte. Met het waterbed en de bubbelunit kan in vrijwel elke ruimte een snoezelhoek worden gerealiseerd (18049001). Deze compacte hoekmodule, voorzien van een bubbelbuis en spiegels, is in vrijwel elke ruimte te plaatsen. De module is verder aangevuld met een basis voorzien van een kunstboom om een natuurlijke sfeer in de ruimte aan te brengen (MOD25). Deze module is de uitbreiding van een standaard waterbedmodule. Naast het waterbed en de bubbelunit is deze module voorzien van vezelnevels, een extra geronde basis en een vloermat (18048001). 1. 2. 3. 4. BEKIJK ALLE MODULES Kant&klare modules 2. 3. 4.

910 CANVAS WHITE 942 CLASSIC CREAM 132 ICE BLUE 220 MISTY GREEN KEUZE UIT MEER DAN 20 KLEUREN K leurenpallet 1. 2. 3. 4. 5. 6. HOEKMODULE BASIS 80 X 80 X 196 CM | MOD20 WANDMODULE ZITHOEK 160 X 80 X 175 CM | MOD02 HOEKMODULE DUBBELE ZITHOEK 160 X 160 X 175 CM | MOD21 WANDMODULE LIGHOEK 240 X 160 X 196 CM | MOD04 HOEKMODULE EXTRA ZITHOEK 160 X 240 X 196 CM | MOD22 HOEKMODULE LIGHOEK 240 X 240 X 196 CM | MOD23 1. 4. 48

NENKO Modules Bij de ontwikkeling van onze modules vonden we het uiterst belangrijk om modules in diverse groottes te ontwikkelen. Op deze manier is het voor ieder budget mogelijk om in iedere willekeurige ruimte een snoezelruimte en/ of snoezelhoek te realiseren. 2. 3. 6. 5. 49

Comfort RUIMTES 50

Eindeloze mogelijkheden In onze ruimtes willen wij de veiligheid en het comfort van het verblijf voor de cliënt centraal zetten. Om ervoor te zorgen dat cliënten veilig en comfortabel in de ruimte kunnen verblijven, hebben wij ons gespecialiseerd in het bekleden van de ruimtes. Dit specialisme zorgt ervoor dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Van vloeren en wanden tot deuren, ramen en radiatoren. 51

Ruimtes TIME OUT 52

In sommige gevallen worden de prikkels bij een cliënt te veel en is de maat vol. Op dit soort momenten van escalatie is een ruimte bedacht waar de extreem overprikkelde persoon naartoe verplaatst kan worden. In deze ruimte kan de persoon verblijven en zichzelf of anderen niet bezeren, zonder dat deze persoon gefixeerd hoeft te worden. De benamingen van deze ruimtes zijn Time Out ruimte, PAR, comfort ruimte of veilige ruimte. Alle ruimtes zijn vrij identiek qua design en inrichting, maar hebben allemaal een uniek doel. De Time Out ruimtes doelen op het veilig kunnen ontprikkelen van cliënten zonder deze te moeten fixeren. Bij een PAR, comfort ruimte of veilige ruimte doelt de ruimte op het tot rust kunnen komen op elk gewenst moment van de dag. Het concept van de doeleinden liggen dus heel dicht bij elkaar, maar zijn nét even wat anders. De ruimtes zijn altijd voorzien van zachte wand- en vloerbekleding zodat de ruimte een veilige omgeving biedt. MEER TIME OUT RUIMTES | WWW.NENKO.NL Wanneer een Time Out ruimte? De indeling van een Time Out ruimte bestaat voornamelijk uit zachte vloer- en wandbekleding. Om antwoord op de vraag te kunnen geven wat er nog meer in de ruimte geplaatst wordt, moet gekeken worden naar het doel en de gebruiker van de ruimte. Wanneer het doel van de ruimte een “Time out” bieden is, is het belangrijk dat de ruimte, buiten de bekleding om, leeg is. Bij een Prikkelarme ruimte (PAR) of een comfort room is er de mogelijkheid om een zitelement of zelfs een bubbelbuis te plaatsen in de ruimte! SPECIALE RECHTHOEKIGE VOETENBANK/TAFEL 78 X 39 X 24 CM | 18739900 Deze zachte rechthoekige basis is gemaakt van zacht materiaal en bekleed met bisonyl. De basis is uitgevoerd zonder metalen of houten frame en dus volledig geschikt voor gebruik in Time Out ruimtes! 53

Deze LED timer (42984111) maakt het mogelijk om op een sfeervolle manier de resterende verblijftijd in een ruimte aan te geven. Voeg zachte comfortabele ligelementen (17490006) toe aan de ruimte om extra zit of ligcomfort aan te kunnen bieden. Met interactieve wandpanelen (29014085) en kunnen in een comfort ruimte snoezelelementen terugkomen mits het doel van de ruimte dit toelaat. Kleed de ruimte extra aan met bisonyl kussens (99216901) met dezelfde kwaliteit als de vloer- en wandbekleding. 1. 2. 3. 4. 1. TIME OUT & COMFORT De juiste combinatie 54

4. 2. 3. 55

KNUFFELKUSSEN VIBREREND 30 X 30 CM | 23375840 OPLICHTEND 35 X 35 CM | 20425111 Deze kussens zijn heerlijk om je hoofd op te laten rusten of om tegen je lichaam aan te drukken. WITTE FOAM BAKSTENEN 54533844 Deze witte bouwstenen maken uren spelen en bouwen veilig. VERZWAARD SCHOOTKUSSEN 2,3 KG | 61 X 41,5 X 1,5 CM 49292872 De druk van het deken op de schoot zorgt voor een rustgevend gevoel. MOBY INTERIEURLAMP MEDIUM 30 X 17,5 X 23 CM | 75575111 LARGE 65 X 40,5 X 49,5 CM | 75576111 De Moby interieurlamp kan perfect gebruikt worden als prachtig decoratief object of als zachte verlichting in de kamer. Met zijn zachte en warme licht biedt deze interieurlamp comfort en veiligheid, waardoor het gemakkelijker wordt om in slaap te vallen en de nacht door te brengen. SENSORISCHE TENT WIT 142 X 142 X 142 CM | 20127012 ZWART 142 X 142 X 142 CM | 20126012 Deze makkelijk verplaatsbare tent biedt een veilige omgeving voor ieder die er behoefte aan heeft! 56

BALLENBAD 145 X 145 X 72 CM | 14141008 HUT 145 X 145 X 109 CM | 18488900 Een ballenbad wordt vaak geassocieerd met drukte en activiteit. Echter kan een ballenbad in de juiste kleur en setting ook een rustgevende werking hebben. Gebruikers kunnen zich even afzonderen van anderen en door het gewicht van de ballen en de drukpunten op het lichaam heeft een ballenbad dezelfde rustgevende werking als een ballen- of verzwaringsdeken. De zachte hut biedt een rustgevende plek in een snoezelruimte waar de cliënt zichzelf kan afzonderen. RUST & Geborgenheid 57

1. 2. 3. 4. LIGGEN & ontspannen 58

5. MEER OVER DAGBESTEDINGSRUIMTES | WWW.NENKO.NL 1. 2. 3. 4. 5. Binnen ons assortiment hebben wij meerdere soorten zit- en ligelementen. Het is belangrijk om een goed zit- of ligelement in de ruimte te hebben, ze staan voor het comfort tijdens het verblijf. Van tot lichaamstemperatuur verwarmde waterbedden tot comfortabele stoelen en banken. Met het kiezen van een goed zit- of ligelement moet de gebruiker centraal staan. Wanneer de persoon niet graag op een stoel zit en liever op de rug ligt, moet vanzelfsprekend gekozen worden voor een ligelement. De LED- Plafondpanelen (21491083) creëren een natuurlijk daglicht in de ruimte en zorgen ervoor dat de ruimte vrij en ruim oogt. Kies een van de 12 mogelijke thema’s om de panelen bij de ruimte te laten passen. Met dit fluffy plateau kan eenieder tot rust komen. Met een mix van polystyreenkorrels en schuimvlokken als vulling van dit ligelement lijkt het alsof je op een wolk ligt. Breng extra diepte en effect in de ruimte met plexiglas spiegels. Leuk om jezelf in te kunnen bekijken of gebruik de spiegels achter een bubbelbuis voor een extra interessant effect. Met dit muzikale waterbed wordt liggen nóg comfortabeler. Het waterbed wordt tot lichaamstemperatuur verwarmd en door de ingebouwde versterker trilt het water in de zak mee op de maat van de muziek. Breng wat extra sfeer in de ruimte door deze aan te kleden met ons assortiment aan kunstplanten. 59

60. 1. 4. Breng sfeer en beleving in een ruimte met onze maatwerk fotowanden waarbij elke willekeurige print te realiseren is. Een kunstboom in een beklede basis verwerken kan een natuur thema, zoals in deze ruimte versterken. Met onze eigen lijn van zacht meubilair is elke gewenste zit of ligopstelling te creëren. Alle producten zijn in diverse maten en kleuren verkrijgbaar. Met de watereffect projector is het mogelijk om een watereffect op elk willekeurig oppervlak te projecteren. 1. 2. 3. 4. NENKO MEUBILAIR Comfortabel en op maat

3. 2. 61

62 WATERBEDDEN & muzikale waterbedden

63 Normaal of comfort waterbed? Binnen ons assortiment bieden wij naast onze standaard normale of muzikale waterbedden óók comfort normale of muzikale waterbedden aan. Het verschil tussen deze is dat de zijranden van de comfort waterbedden zijn voorzien van een 20 cm brede schuimrand welke het makkelijker maken om als cliënt op het bed te gaan liggen. BEKIJK ONS GEHELE WATERBEDDEN ASSORTIMENT MUZIKAAL WATERBED 100 X 200 CM | 10987002 140 X 200 CM | 2019002 160 X 200 CM | 20199002 180 X 200 CM | 20192002 MUZIKAAL COMFORT WATERBED 160 X 200 CM | 20906002 180 X 200 CM | 20902002 WATERBED 100 X 200 CM | 99045002 140 X 200 CM | 20188002 160 X 200 CM | 21241002 180 X 200 CM | 20189008 COMFORT WATERBED 140 X 200 CM | 20903002 160 X 200 CM | 20905002 180 X 200 CM | 20904002 Een (muzikaal) waterbed is een essentieel onderdeel van het snoezelen. Het verwarmde water samen met het ‘wegzakken’ in het waterbed zorgen voor een geruststellend en ontspannen gevoel. Bij een muzikaal waterbed zijn de trillingen van de muziek in het waterbed voelbaar wat “het baarmoeder gevoel” nabootst. Deze trillingen gecombineerd met de ontspannende muziek geven een optimaal snoezel effect. Door de waterbedden te gebruiken in een snoezelopstelling worden de effecten van het waterbed éxtra versterkt en maximaal zintuigelijk stimuleren of ontspannen mogelijk gemaakt. Wij adviseren om een waterbed op een plateau te plaatsen. Bij een muzikaal waterbed is een plateau inbegrepen.

Ligelementen Bij de verschillende zit- en ligelementen bestaat het risico om te vallen. Om dit te voorkomen, bieden wij verschillende soorten randen aan. Deze randen worden van hetzelfde materiaal gemaakt en hebben dezelfde specificaties als al het zit- en ligelement. Waterbedden & Muzikale waterbedden Een behaaglijk warm waterbed dat het lichaam ondersteunt zonder drukpunten. Het bed is aan de zijkant verstevigd met smalle zachte schuimranden en omhuld met een sterke, afwasbare bisonyl hoes met rits in een kleur naar keuze. Naar wens kan er een rand worden gerealiseerd in hetzelfde materiaal als het waterbed. Met een muzikaal waterbed wordt het ligcomfort naar een nóg hoger niveau getrokken. Aangename trillingen op het ritme van de muziek welke voor een extra gevoel van veiligheid en geborgenheid zorgen! De trillingen recreëren hetzelfde effect als bij een baby in de baarmoeder die de trillingen van de stem en hartslag ervaart. BISONYL BEKLEDE POLYSTYREEN ROL Deze rand is een voorbeeld van de vele mogelijkheden in randbeschermingen. Veilig én aan te passen op het design van de rest van de ruimte. MUZIKAAL WATERBED 180 X 200 X 46 CM | 20192002 Onze muzikale waterbedden zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, zie pagina 63. 64

ZACHTE SOFA 195 X 95 X 40 CM 17490006 Nestel je in deze zachte en comfortabele sofa en het vormt zich om tot een leunstoel. Het omhult je lichaam zo fijn dat je er nooit meer uit wilt! SPECIAAL ZACHT BED & MATRAS BED 240 X 90 X 70 CM | 19269002 MATRAS 200 X 90 X 10 CM | 19279002 Een zacht en veilig bed voor cliënten die, om wat voor reden, geen mogelijkheid hebben om in een normaal bed te slapen. BISONYL KUSSEN 60X60 CM 99216901 Dit kussen is gevuld met polystyreen korrels en bekleed met bisonyl. Schommelstoelen, zitzakken, banken en waterbedden; de mogelijkheden om zit- en lig elementen te gebruiken in een ruimte zijn enorm. Om ervoor te zorgen dat de juiste soorten en aantallen elementen worden gebruikt in een ruimte is het van belang om te kijken naar het doel van de ruimte, de doelgroep welke de ruimte gebruikt en het aantal personen wat maximaal tegelijk van de ruimte gebruik zal maken. Deze combinatie van factoren bepalen welke elementen geschikt zijn. MEUBILAIR Lig 65

NENKO ZACHT Meubilair Door onze jarenlange ervaring in het voorzien van snoezelmateriaal hebben we een goede kennis opgedaan over het comfort voor een zit of ligelement voor mensen met een beperking. Deze ervaring hebben wij gebruikt om onze eigen lijn zacht meubilair te kunnen ontwikkelen welke comfortabel, brandvertragend en urinebestendig is! 66

Door de brandvertragende en urinebestendige bisonylbekleding, in combinatie met het zachte schuim zijn de meubelstukken uit onze eigen lijn zacht meubilair extreem comfortabel, hygiënisch en veilig in gebruik te nemen. Het assortiment is ruim en bestaat uit diverse soorten banken, stoelen en opberghockers! NENKO SCHOMMELSTOEL 130 X 80 X 82 CM | 21816005 Deze stoel combineert een comfortabele zit met Soft Play in een hygiënische en veilige uitvoering! SCHOMMELSTOEL DUBBEL 130 X 125 X 80 CM | 21834005 In deze schommelstoel is het mogelijk gemaakt om met z’n tweeën te kunnen ontspannen en te schommelen zonder dat dit krap zit! IN VERSCHILLENDE KLEUREN! Verkrijgbaar IN 1 EN 2 PERSOONS Verkrijgbaar 600 RUSTIC GREY 952 SPICY MUSTARD 527 OLIVE GREEN 910 CANVAS WHITE 67

1. NENKO ZACHT Meubilair BEKIJK ALLE MODELLEN OP ONZE WEBSITE! In diverse kleuren & modellen verkrijgbaar. Voor een selecte groep cliënten wordt vaak de vraag gesteld tot het verzwaren van meubilair en/of het sealen van naden. Om deze reden bieden wij bij ons zacht meubilair de optie aan om het meubelstuk te verzwaren, dubbel te stikken, te sealen of zonder rits uit te werken! 68

1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. NENKO STOEL MET LAGE RUGLEUNING 90 X 80 X 70 CM | 21800005 Comfort en hygiëne is met deze stoel samengekomen! De bekleding is urinebestendig en brandvertragend wat ervoor zorgt dat de stoel voor iedereen geschikt is. De stoel is mede verkrijgbaar met een hoge rugleuning. Zitdiepte: 50 cm | Zithoogte: 40 cm | Rugleuning hoogte: 34 cm | Breedte armleuning: 20 cm NENKO TWEEZITTER, ARMLEUNING LINKS 120 X 80 X 70 CM | 21804005 Deze bank biedt een comfortabele zit voor twee personen. Een kant van deze bank is voorzien van een armleuning. Deze bank is ook verkrijgbaar met een armleuning aan de rechterzijde, een armleuning aan beide kanten en met een hoge rugleuning. Zitdiepte: 50 cm | Zithoogte: 40 cm | Rugleuning hoogte: 34 cm | Breedte armleuning: 20 cm NENKO DRIEZITTER, ARMLEUNING RECHTS 170 X 80 X 70 CM | 21812005 Deze bank biedt een comfortabele zit voor drie personen. De driezitsbank is mede verkrijgbaar in een uitvoering met een armleuning links, met een armleuning aan beide kanten en er is de mogelijkheid voor een hoge rugleuning. Zitdiepte: 50 cm | Zithoogte: 40 cm | Rugleuning hoogte: 34 cm | Breedte armleuning: 20 cm NENKO DUBBELE RECHTE SCHOMMELSTOEL 140 X 80 X 107 CM | 21815005 Door de rechte zitting en de geronde onderkant is deze schommelstoel perfect voor mensen met een verstoorde motoriek welke tóch vestibulaire stimulatie willen ervaren! Zitdiepte: 50 cm | Rugleuning hoogte: 70 cm | Breedte armleuning: 20 cm NENKO OPBERGHOCKER EN OPBERGBANK 40 X 40 X 40 CM | 21900005 80 X 40 X 40 CM | 21901005 Deze twee opbergmogelijkheden zijn perfect te combineren met de zitelementen uit onze zacht meubellijn en bieden een opslagruimte voor je snoezelmaterialen! 69

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY1MDQ=